Rękawowa resekcja żołądka

Rękawowa resekcja żołądka jest sposobem leczenia operacyjnego stosowanym na świecie od kilku lat i dotyczy chorych, u których ryzyko bardziej rozległych operacji jest szczególnie wysokie. Jej celem jest redukcja części nadmiernej masy ciała. We wcześniejszym okresie w/w operacja stanowiła część rozległego zabiegu, w trakcie którego wykonywano także wyłączenie części przewodu pokarmowego z trawienia i wchłaniania spożytego pokarmu.

Operacja polega na wycięciu większej części żołądka, około 80%, dzięki czemu pozostawiona część żołądka przyjmuje kształt, który można porównać do banana. Zmniejszenie objętości żołądka ogranicza możliwość przyjmowania pokarmów. Uważa się także, że operacja zmniejsza wydzielanie przez żołądek hormonów, które pobudzają nas do spożywania pokarmów. Po operacji konieczne jest regularne wykonywanie zalecanych badań, stosowanie się do zaleceń lekarza operującego, w tym m.in. przyjmowanie dodatkowych witamin i mikroelementów oraz stosowanie odpowiedniej diety poprzez zmianę podstawowych nawyków żywieniowych.

Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym metodą laparoskopową, tj. mini inwazyjną.