Plastyka powłok brzusznych – Abdominoplastyka

Zabieg plastyki powłok brzusznych wykonuje się u chorych z obwisłością powłok jamy brzusznej, poszerzeniem rozstępu pomiędzy mięśniami prostymi brzucha oraz w przypadku towarzyszących przepuklin brzusznych. Operację wykonuje się ze wskazań leczniczych i estetycznych.

Celem zabiegu jest usunięcie fałdu skórno-tłuszczowego w środkowej i dolnej części brzucha, czasami konieczne jest też zbliżenie brzegów przyśrodkowych mięśni prostych brzucha oraz zaopatrzenie istniejących przepuklin.

Czas trwania zabiegu wynosi od 2 do 4 godzin, w zależności od miejscowych warunków anatomicznych, a przeprowadza się go w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

Plastyka powłok brzucha (abdominoplastyka) polega na chirurgicznym usunięciu nadmiaru skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej z podbrzusza oraz wzmocnieniu napięcia powięzi i mięśni tworzących ścianę jamy brzusznej w celu uzyskania ładniejszej sylwetki ciała z bardziej napiętym, płaskim brzuchem i lepiej zaznaczoną talią.

Wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości nadmiaru skóry. Gdy nadmiar skóry jest zbyt mały blizna nie przebiega wyłącznie wokół pępka i poziomo w podbrzuszu ale również pionowo na pewnej długości pomiędzy spojeniem łonowym a pępkiem.

Podczas operacji istniej możliwość zmiany kształtu i położenia pępka, jak też wykonania plastyki przepukliny brzusznej, jeśli zaszłaby taka konieczność.

Trzeba pamiętać, że plastyka brzucha nie jest sposobem leczenia otyłości, jak również nie pozwala na usunięcie wszystkich blizn i rozstępów skóry brzucha (dotyczy to zwłaszcza śród- i nadbrzusza). Wynik zabiegu jest trwały pod warunkiem unikania znacznych wahań wagi ciała.

Efekty kosmetyczne terapii komórkami macierzystymi nie pojawiają się natychmiast, ale stopniowo. Wyraźna poprawa dostrzegalna jest po 3-4 miesiącach i narasta do około roku. Właściwy efekt dużo lepiej widoczny jest po 2 latach od zabiegu.

Galeria Przed – Po